Transformator dzwonkowy na dzwonek 8V 12V 24V - elektryka24.net.pl


Aparatura
Aparatura zasilająca

itr transformator bezpieczeństwa 63va 230/12/24v acti 9
itr transformator bezpieczeństwa 25va 230/12/24v acti 9
st301 transformator dzwonkowy 0.5a/8v lub 0.33a/12v
st303 transformator dzwonkowy 1a/8v lub 0.67a/12v
st312 transformator bezpieczeństwa 2.08a / 12v lub 1.04a / 24v
st313 transformator bezpieczeństwa 1.33a / 12v lub 0.67a / 24v
st314 transformator bezpieczeństwa, 12v/3,33a lub 24v/1,67a
st315 transformator bezpieczeństwa 5.25a / 12v lub 2.63a / 24v
td-230v/3-5-8v/ 0.5a transformator dzwonkowy op.50 szt
tr-g/8-s transformator
tr-g2/24 272484 transformator
tr-g2/63-sf 272485 transformator
tr-g2/8 272480 transformator
tr-g3/18 transformator
tr-g3/8 272481 transformator
trm- 8 transformator
trm-12 230/12 vac transformator 15va ip20
trm-24 230/24 vac transformator 15va ip20
trm-358 !transformator 230/3/5/8v ac 15va typ: trm-358
zt 8/8 transformator dzwonkowy 8 va 230v/8v eve
zt 8/8-2m transformator dzwonkowy 2p 230v/8v eve
st305 transformator dzwonkowy, nap.wtórne 8v/2a lub 12v/1,33a